Menu boczne

SigmaCover 435 - Farby podkładowe

Dwuskładnikowa farba epoksydowa stosowana jako międzywarstwa lub farba nawierzchniowa, utwardzana poliamidami, pigmentowana tlenkiem żelaza MIO. Szeroko stosowana w systemach powłokowych na konstrukcje stalowe lub betonowe narażone na oddziaływanie lądowych i morskich czynników atmosferycznych.

  • Odporna na temperaturę do 200oC.
  • Utwardza się w temperaturach do -10oC.
  • Kolor: jasnoszara, ciemnoszara, zielona, aluminium.
  • Stopień połysku – półmat.
  • Wysoka zawartość części stałych – 63%.
  • Zalecana grubość powłoki suchej: 75 – 150 µm.
  • Wydajność teoretyczna – 8,4m2/l dla 75 µm.