Menu boczne

System Conlit 150 - Konstrukcje żelbetowe

CONLIT 150 są to niepalne płyty z wełny mineralnej występujące w dwóch rodzajach: CONLIT 150 P – bez okładziny oraz CONLIT 150 A/F z okładziną z foli aluminiowej.

Zastosowanie: ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych.
Odporność ogniowa: do REI 240.
Zalety:

  • Duża skuteczność wykonanego zabezpieczenia,
  • Łatwa obróbka materiału,
  • Prosty montaż za pomocą stalowych łączników do mocowania termoizolacji,
  • Przy obudowie słupów i belek nie wymaga dodatkowych podkonstrukcji