Menu boczne

System Conlit Plus


Produkty: Płyty CONLIT PLUS 60 ALU i CONLIT PLUS 120 ALU.

CONLIT PLUS, są to płyty z twardej wełny mineralnej z granulatem z wodorotlenku magnezu powlekane z jednej strony folią aluminiową.

Zastosowanie: ogniochronna obudowa istniejących przewodów oddymiających, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonanych z blachy stalowej.
Odporność ogniowa: od EIS30 do EIS120.
Zalety:

  • Uniwersalny system dla przewodów oddymiających, wentylacyjnych, i klimatyzacyjnych.
  • Zredukowanie grubości płyty do 60 mm dla wszystkich klas odporności ogniowej,
  • Łatwy i szybki montaż.