Menu boczne

Konstrukcje żelbetowe

ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH.

Konstrukcje żelbetowe budynków muszą spełniać obowiązujące wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej określonej dla danego elementu budynku. Podczas pożaru elementy żelbetowe ulegają termicznemu odpryskiwaniu betonu oraz jego pęknięciom a w następstwie tego tracą swoje właściwości nośne oraz zaczynają przenikać gazy ze spalania. Często zdarza się, że w budynku już istniejącym zmieniają się wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego spowodowane zmianą przeznaczenia obiektu. Istnieje wówczas konieczność podwyższenia odporności ogniowej istniejących konstrukcji żelbetowych. Zabezpieczenie konstrukcji polega na zastosowaniu okładzin ogniochronnych, które powodują wolniejszy wzrost temperatury chronionego elementu.

W zakresie naszej działalności dotyczącej zabezpieczeń konstrukcji żelbetowych jest:

 

Zapewnienie odporności ogniowej konstrukcji żelbetowych

Zapewnienie odporności ogniowej konstrukcji żelbetowych dzięki stosowaniu zabezpieczeń w postaci wyrobów niepalnych jest ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej tych konstrukcji. Zastosowanie materiałów niepalnych jako izolatorów pozwala zachować nośność konstrukcji na wypadek pożaru, a także wydłużyć czas ewakuacji osób, zwiększyć bezpieczeństwo ekip ratowniczych i skuteczność akcji ratunkowej w czasie zagrożenia pożarowego. Zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji, w tym konstrukcji żelbetowych jest możliwe dzięki zastosowaniu wysokiej jakości wyrobów przeznaczonych do wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizujemy się w wykonywaniu odpornych na działanie ognia izolacji, chroniących żelbetowe elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do skontaktowania się z nami!