Menu boczne

Steelguard 701

Jednoskładnikowa, cienkopowłokowa, rozpuszczalnikowa pęczniejąca farba ogniochronna do zabezpieczania konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych z profili otwartych (słupów i belek) oraz profili zamkniętych (słupów) przed oddziaływaniem pożarów celulozowych. Aplikacja w wytwórni i na budowie. Do zastosowań w środowiskach od C1 do C4.

Odporna na warunki atmosferyczne do 12 miesięcy bez warstwy nawierzchniowej pod warunkiem, że powłoka została zastosowana zgodnie z arkuszem informacyjnym(1222) i nie jest narażona na stojącą i płynącą wodę, wysoką wilgotność lub zanurzenie.

  • Możliwa aplikacja do 1500 µm w jednej warstwie.
  • Kolor: biały.
  • Zawartość części stałych –75%.
  • Zalecana grubość powłoki suchej w jednej warstwie: 200 – 1500 µm.