Menu boczne

Natrysk ogniochronny Fendolite MII

Zaprawa ogniochronna FENDOLITE MII jest produkowana w postaci suchej mieszanki wermikulitu, cementu portlandzkiego oraz dodatków modyfikujących.

Zastosowanie: ogniochronne zabezpieczenie konstrukcji stalowych w pożarach węglowodorowych.
Odporność ogniowa: od R15 do R240.
Zalety:

  • Nie wydziela toksycznych i niebezpiecznych oparów,
  • Łatwa w stosowaniu i nakładaniu,
  • Nie ulega biodegradacji,
  • Wysoka jakość otrzymywanego zabezpieczenia ogniochronnego oraz jego długi okres eksploatacji,
  • Jest bardzo wytrzymała oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne,
  • Wykonane zabezpieczenie ma małą grubość,
  • Można stosować w warunkach podwyższonej wilgotności.