Menu boczne

SigmaCover 280 - Farby podkładowe

Dwuskładnikowa farba epoksydowa do gruntowania oparta na technologii czystych epoksydów. Szeroko stosowana w systemach powłokowych do stali, stali ocynkowanej i metali nieżelaznych. Uniwersalny grunt w systemach epoksydowych do zbiorników balastowych, pokładów, nadbudówek i kadłubów. Odpowiednia do zabezpieczania złączy spawanych i montażowych uszkodzeń gruntów epoksydowych. Doskonała odporność na korozję oraz na penetrację wody.

  • Kolor: zielonkawo-żółty, czerwono-brunatny.
  • Stopień połysku – półmat.
  • Zawartość części stałych – 57%.
  • Zalecana grubość powłoki suchej: 50 – 100 µm.
  • Wydajność teoretyczna – 11,4m2/l dla 50 µm.