Menu boczne

Masa ogniochronna PROMASTOP – Coating

Masa ogniochronna PROMASTOP CoatingPROMASTOP Coating, jest to bezrozpuszczalnikowa, nieorganiczna powłoka zawierająca ogniochronne pigmenty i wypełniacze mineralne. Tworzy powłokę nieorganiczną, która w razie pożaru reaguje endotermicznie i uniemożliwia przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych.

Zastosowanie: zabezpieczanie przejść instalacyjnych (rurowych, kablowych i kombinowanych) oraz szczelin dylatacyjnych.

Zalety:

  • Masa ogniochronna na bazie wody,
  • Łatwa obróbka i montaż,
  • Możliwość wykonania w trudno dostępnych miejscach,
  • Niewielki koszt wykonania zabezpieczenia.

Opakowanie: 12,5 kg.