Menu boczne

Steelguard 851

Jednoskładnikowa, cienkopowłokowa, rozpuszczalnikowa pęczniejąca farba ogniochronna do zabezpieczania konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych z profili otwartych oraz profili zamkniętych przed oddziaływaniem pożarów celulozowych. Szybkoschnąca. Aplikacja w wytwórni i na budowie. Do zastosowań w środowiskach od C1 do C4.

Odporna na warunki atmosferyczne do 12 miesięcy bez warstwy nawierzchniowej pod warunkiem, że powłoka została zastosowana zgodnie z arkuszem informacyjnym (1222) i nie jest narażona na stojącą i płynącą wodę, wysoką wilgotność lub zanurzenie.

  • Możliwa aplikacja do 1000 µm w jednej warstwie.
  • Zawartość części stałych –75%.
  • Zalecana grubość powłoki suchej w jednej warstwie: 200 – 1000 µm.