Menu boczne

Steelguard 651

Jednoskładnikowa, cienkopowłokowa, wodorozcienczalna pęczniejąca farba ogniochronna do zabezpieczania konstrukcji stalowych i żeliwnych przed oddziaływaniem pożarów celulozowych. Szybkoschnąca. Aplikacja na budowie. Do zastosowań w środowiskach od C1 do C3.

  • Osiągana grubość suchej powłoki do 700 µm w jednej warstwie.
  • Kolor: biały.
  • Zawartość części stałych –70%.
  • Zalecana grubość powłoki suchej w jednej warstwie: 200 – 700 µm.