Menu boczne

System Promaduct-E600-S

Produkty: Płyty PROMATECT – L500.

PROMATECT L500, są to ogniochronne płyty silikatowo – cementowe, odporne na wilgoć, wielkoformatowe i samonośne.

Zastosowanie:

  • samonośne jednostrefowe przewody oddymiające w wersji trójstronnej i czterostronnej,

Odporność ogniowa: E600120(h0)S1500 single.
Zalety:

  • Montaż na placu budowy,
  • Dowolne kształtowanie przewodu w miejscu wbudowania, dzięki czemu unikamy kolizji z innymi instalacjami,
  • Krótki czas montażu,
  • Możliwość wykonania kanałów trójstronnych,
  • Niski koszt całkowity instalacji,
  • Duże wymiary przewodu – do 2460×1000 mm,
  • Brak konieczności stosowania kompensatorów,
  • Pełna kompatybilność z systemem wielostrefowym,