Menu boczne

Dylatacje oraz szczeliny budowlane

W większości obiektów występują szczeliny dylatacyjne które przenoszą naprężenia w betonowych elementach konstrukcyjnych. W budynkach mamy również szczeliny budowlane na połączeniu np. różnych elementów. Aby zapobiec przedostawaniu się dymu i ognia podczas pożaru należy je zabezpieczyć ogniochronnie do odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Najczęściej polega to na wypełnieniu szczeliny wełną mineralną oraz zabezpieczeniu powłoką ogniochronną zgodnie z wytycznymi w aprobacie technicznej.

 

W zakresie naszej działalności jest również zabezpieczenie dylatacji i szczelin budowlanych.