Menu boczne

Farby pęczniejące Interchar

Produkty: INTERCHAR 212, INTERCHAR 404, INTERCHAR 1120, INTERCHAR 1160.
Jest to szeroka gama produktów powszechnie stosowanych w zabezpieczeniach konstrukcji stalowych w budynkach użyteczności publicznej. Można je stosować wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Zastosowanie: zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych w pożarach celulozowych.
Odporność ogniowa: od R15 do R120.
Zalety:

  • Łatwość pokrycia elementów, co jest szczególnie istotne przy konstrukcjach stalowych kratowych i stężonych,
  • Duża estetyka wykonanego zabezpieczenia.
  • Szybkość wykonywania prac,
  • Niska zawartość lotnych związków organicznych (LZO),
  • Produkty rozpuszczalnikowe jak i wodorozcieńczalne.